Vijesti

Podrška ruralnom smještaju i solidarnom turizmu u BiH u 2015. (mart 2016.)

Udruženje Alterural je u sklopu projekta “Program za podršku ruralnog smještaja i solidarnog turizma u Bosni i Hercegovini” financiranom od strane Fondacije Abbé Pierre iz Francuske, podijelilo grantove za 21 porodicu iz ruralnih područja BiH u 2015. godini.
Fondacija podržava ovaj segment ruralne ekonomije u našoj zemlji od 2007. godine, kako bi se poboljšali uslovi života na selu i da se podstakne diverzifikacija prihoda na porodičnim poljoprivrednim gazdinstvima.
Grantovi su dodijeljeni u materijalu i opremi zavisno od potreba porodica. Donirani su solarni paneli, pokrovni materijal za obnovu i dopremanje smještajnih objekata, izgradanja mini igrališta za djecu, oprema za dovod vode, pilići za proizvodnju konzumnih jaja, sadni materijal, aparat za mužu krava. 
Cilj je da se poveća kvalitet pruženih gastronomskih ili smještajnih usluga za «alternativne turiste» u BiH.
Visina grantova je u vrijednosti od 1000 KM do 1500 KM.
Korisnici projekta su porodice koje se bave seoskim turizmom, poljoprivredni proizvođači kojima je neophodna pomoć za poboljšanje uslova života.
Lokalne aktivne organizacije civilnog društva mogu također biti podržane za projekte ruralne zajednice.

Glavni kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava su:

- Dosadašnja iskustva u turizmu
- Socio – ekonomska ranjivost podnosilaca 
- Veza sa poljoprivrednim aktivnostima
- Pristupačnost terena
- Održivost projekta 
- Autentičnost i valorizacija lokalne baštine 

Projekat će biti implementiran i u 2016. godini.