Vijesti

Ruralni turizam: Teorija i praksa (april 2016.)

Dana 12. i 13. aprila 2016. godine, Udruženje Alterural organizovalo je u općini Olovo radionicu na temu "Ruralni turizam: Teorija i praksa". Radionica je organizovana za pružaoce usluga u ruralnom turizmu, individualne poljoprivredne proizvođače, planinarska društva i NVO-e sa ciljem edukacije i obuke učesnika na promociji ruralnog turističkog proizvoda, i kreiranja mape resursa na području Olova. Na treningu je prisustovalo 15 učesnika. PRedavači na ovoj dvodnevnoj radionici bili su Dušanka Selaković i Miroslav Ivanović iz Užica.