Vijesti

Saradnja sa Školom za ugostiteljstvo i turizam (FR) - (maj 2016.)

Od 2009. godine, Udruženje Alterural je uspostavilo partnerstvo sa Školom za ugostiteljstvo i turizam Sveučilišta u Angersu, kao rezultat službene posjete gđe Celine Barthon, predavačice i istraživačice na UA.
 
Dana 6. aprila 2016. godine, Ariunzaya se pridružila Alterural timu, a njen program će trajati 3 mjeseca - do kraja jula. Gđica Ariunzaya, porijeklom iz Mongolije, trenutno pohađa master studij "Održivi razvoj turizma" na UA u Francuskoj. Tema njenog magistarskog rada je "Uloga civilnog društva u održivom razvoju turizma Mongolije". Ona će zajedno sa Borisom (koji radi dizajn i komunikacije u Alteruralu) kreirati komunikacijske materijale, te koncipirati prijedloge projekata lokalnih ponuda.
 
"Bosna i Hercegovina je zemlja sa ogromnim potencijalima u smislu razvoja turizma, i ja sam zaista sretna što mogu dati mali doprinos u ovoj uzbudljivoj fazi prosperiteta."

Miss Ariunzaya