Vijesti

Otvorenje projekta u Fojnici (novembar 2016.)

23. novembra 2016. godine je u konferencijskoj sali fojničkog hotela Reumal upriličeno svečano otvorenje projekta "Osnaživanje rualnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije". Ovaj projekt sa periodom implementacije tri godine provodit će se na području sedam općina u širem pojasu oko Sarajeva: Kreševo, Fojnica, Vareš, Ilijaš, Sarajevo Centar, Sarajevo Stari grad, te Istočni Stari grad. Ukupna vrijednost projekta je 205.832,00 Eura. Iznos od 184.832,00 Eura je učešće Evropske unije. 
Za više informacija o projektu, pratite službeni blog projekta na adresi www.4ruraldestinations.wordpress.com.
U nastavku pogledajte fotografije sa događaja.