Vijesti

Češće sudjelovanje organizacija civilnog društva u politici ruralnog razvoja (juni 2013.)

28. maja 2013. godine na Ilidži je održana konferencija ACoRD projekta  „Savez zajedničkog ruralnog razvoja“  u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan od 16 projekata financiranih od strane Europske unije, iz pretpristupnih fondova namijenjenih organizacijama civilnog društva. Ukupnog iznosa od oko 200000 Eura, projekt će trajati dvije godine. Bit će implementiran od strane agencije za suradnju, edukaciju i razvoj (ACED) kao vodeće organizacije u partnerstvu sa drugim organizacijama -  REDAH, Nesto Vise, LAG Una-Sana i europskim partnerom ELARD - europska LEADER asocijacija za ruralni razvoj.
Cilj je da se učvrsti mreža nevladinih organizacija, što bi trebalo povećati aktivnu participaciju građana u reformama sektora ruralnog razvoja u BiH.  Organizacije koje se bave ovom problematikom će biti, zajedno, u mogućnosti da se jave snažnijim glasom prema vladinim institucijama u cilju reformama, prateći pristup odozdo i ispunjavajući stvarne potrebe građana.

Sudeći po predstavnicima EU prisutnim na konferenciji, ruralni razvoj ima veliki potencijal da podrži lokalni ekonomski razvoj  Bosne i Hercegovine kako bi se smanjila nezaposlenost i porodicama ponudila alternativa za ruralni egzodus.

Za Alterural, jako je važno prisustvovati ovakvom forumu i razmjeni jer sektor jer sektor zapravo cilja na strategiju razvoja poljoprivrede u porodicama iz ruralnih područja BiH i njihovo eventualno preinačenje. Podrška održivom razvoju ruralnog turizma zaista može biti važan i dinamičan element za lokalnu ruralnu ekonomiju. Također prepoznaje ulogu involviranosti aktivnih NVO-a u ruralnim područjima, što je dobro uporište za naše Udruženje.

Za više informacija:

http://www.delbih.ec.europa.eu/News.aspx?newsid=5722&lang=EN

http://www.ekapija.ba/News/View?id=25921&hash=1E02DE196A243C7359A1F9BC028A4339183B176jzQT6BJv9grpU8YzkFpV5YK3rw