Vijesti

Sastanak sa Privrednom komorom FBiH (februar 2017.)

U utorak, 14.2.2017. godine u Mostaru, predstavnici Alterurala održali su sastanak sa predstavnicima Privredne/Gospodarske komore FBiH. Cilj sastanka bila je prezentcija projekta "Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije" finansiranog od strane EU, i dogovor oko eventualne saradnje na implementaciji projekta. Naime, imajući u vidu značaj projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine, činjenicu da se radi o projektu kojeg je odobrila EU za finansiranje i realizaciju važno je uspostaviti kontakt i saradnju s Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH.


Na sastanku je konkretno predloženo suradnju realizirati kroz potpisivanje memoranduma o razumijevanju na implementaciji projekta i realizaciju 10 jednodnevnih treninga iz područja ruralnog turizma i dodjela certifikata polaznicima s logom Alterurala i partnera na projektu, Komore i Europske Unije.

Kako je jedan od ciljeva projekta formiranje turističkog klastera na području centralne Bosne, održani su i sastanci sa predstavnicima REDAH-a, Turističke zajednice HNK i predstavnicima Turističkog klastera Hercegovina s ciljem prikupljanja iskustava o formiranju i radu jedinog turističkog klastera u BiH.