Vijesti

Tražimo prevodioce (mart 2017.)

Udruženje Alterural za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” traži pružatelja/pružatelje usluge prijevoda teksta sa engleskog i francuskog na B/H/S jezike i obratno.
Projekt je financiran od strane EU. Ovaj projekt je podržan u okviru Programa za civilno društvo 2014.-2015., sa ciljem povezivanja građana i smanjenja nezaposlenosti kroz unapređivanje suradnje glavnih interesnih grupa na lokalnom nivou i procjenu tržišta aktivnog stanovništva. Svrha ovog projekta je povećanje kompetitivnosti lokalne ekonomije i područja.

Pročitajte više klikom na PDF dokument ispod.

ToR za prevodioce - PDF file download