Vijesti

Tražimo konsultanta za studiju (Oglas br.12)

Udruženje Alterural traži pružaoca usluge (istraživača, stručnjaka) koji bi proveo studiju na temu 10 uspješnih poslovnih modela za razvoj ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini. Naziv teme je: "Uspješni biznis modeli u ruralnom turizmu u Bosni i Hercegovini". 
Projekt je financiran od strane EU. Ovaj projekt je podržan u okviru Programa za civilno društvo 2014.-2015., sa ciljem povezivanja građana i smanjenja nezaposlenosti kroz unapređivanje suradnje glavnih interesnih grupa na lokalnom nivou i procjenu tržišta aktivnog stanovništva. Svrha ovog projekta je povećanje kompetitivnosti lokalne ekonomije i područja.
Istraživanje treba da traje 5 mjeseci - od 1.3. do 31.7.2018. godine. 

Molimo navedite broj oglasa na koji se prijavljujete. 
Zainteresovani treba da se jave do 16. februara 2018. godine.

Više detalja pročitajte klikom na link ispod.

PDF download