Vijesti

Javni poziv (mart 2018.)

Udruženje Alterural, u suradnji sa Općinom Vareš, u okviru projekta „Poboljšanje uvjeta stanovanja socijalno ugroženih osoba u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine“ financiranom od strane Fondacije Abbe Pierre iz  Francuske raspisuje natječaj za rekonstrukciju stambenih objekata  za socijalno ugrožene obitelji.

Cilj projekta je borba protiv loših i nezdravih stambenih uvjeta u ruralnim područjima i poboljšanje uvjeta života.Projekt je namijenjen isključivo za renoviranje i rekonstrukciju postojećih objekata a ne za novu gradnju objekata.

Na natječaj se mogu prijaviti obitelji/osobe sa područja općine Vareš koje zadovoljavaju 2  kriterija:

 1. Da žive u kući koja nije pogodna za stanovanje (nezdravi/nesigurni uvjeti stanovanja)

 (1- loše elektro instalacije; 2- krov koji prokišnjava, problemi s vlagom u zidovima i loša/nepostojanje kanalizacija; 3- problem sa izolacijom (zidovi, vrata i prozori); 4- nezdrava/neadekvatna kuhinja i kupatilo.

 

 1. Da odgovara najmanje  jednom od narednih kriterija:

 

 1. Stare osobe bez primanja i financijske pomoći;
 2. Žene sa djecom , žrtve obiteljskog nasilja;
 3. Obitelji sa bolesnim članom/ invalidi;
 4. Ovisnici;
 5. Osobe sa teškoćama u razvoju, psihički bolesnici;
 6. Obitelji sa puno djece bez stalnih prihoda;
 7. Obitelji bez pomoći iz dijaspore;
 8. Obitelji koje nisu primale pomoć od drugih organizacija;
 9. Obitelji koje brinu o starim i nemoćnim osobama bez financijske pomoći.

15 do 20 obitelji (korisnika) bit će odabrano  prema navedenim kriterijima.

Vrsta pomoći/radova za koje se može aplicirati: renoviranje kupatila, renoviranje kuhinje, popravka krova, izmjena sanitarija, izmjena elektroinstalacije, poboljšanje energetske efikasnosti, izmjena prozora i vrata, sistem kanalizacije te adaptacija kuće za osobe sa invaliditetom.

Iznos granta će biti određen  zavisno od potreba korisnika. Donator zadržava pravo da prema situaciji odredi iznos za svakog pojedinog korisnika.

Prijave se vrše u Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu Općine Vareš. Svi zainteresirani aplikanti dužni su popuniti obrazac prijave u navedenoj Službi (gđa Mira Pejčinović).

Rok za prijavu je 22.4.2018. godine