Vijesti

Tražimo autora studije o ruralnom turizmu i razvoju klastera (Oglas br. 17)

Udruženje Alterural za potrebe projekta “Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije” traži pružatelja usluge za izradu studije na temu: „Trenutno stanje RT i strategija razvoja klastera u širem okruženju Sarajeva“.

Krajnji rok za izradu studije je kraj februara 2019. godine. Projekt je financiran od strane EU. 

Zainteresirani aplikanti mogu dostaviti svoj CV i motivacijsko pismo poštom na sljedeću adresu: Udruženje Alterural, Čekaluša 1, 71 000 Sarajevo , najkasnije do 31.10.2019. godine.
Ili poslati aplikaciju na mail: alterural@gmail.com i cc za sarahdevisme@alterural.ba

Više na: 

PDF download