Vijesti

Međunarodni sajam turizma - Beograd (mart 2014.)

27. i 28. februara 2014. godine, Udruženje Alterural je organizovalo studijsku posjetu sajmu turizma u Beogradu. Učesnici su bili 13 pružaoca usluga u ruralnom turizmu na području FBiH i RS-a. Na međunarodnom sajmu su predstavljene turističke ponude, izložene rukotvorine i ponuđene degustacije raznovrsnih proizvoda.

Pored sajma, učesnici su posjetili 3 seoska domaćinstva - primjere dobre prakse. Posjećena domaćinstva su: domaćinstvo Tanasijević iz sela Žunje, domaćinstvo Aleksić iz sela Dragušica, te domaćinstvo Aleksić koje pored smještaja u selu Guberovac, posjeduje vlastite voćnjake i destileriju rakije. Studijske posjete i razmjene su važan korak za porodice u cilju poboljšanja njihove ponude u sektoru ruralnog turizma.Pratite novosti na našoj web-stranici ili na društvenim mrežama: