Vijesti

Tražimo vanjskog evaluatora projekta

Alterural traži vanjskog evaluatora projekta za podršku ruralnom turizmu u BiH. Projekt pokriva šire područje Sarajeva i ima slogan "Otkrij Sarajevo kroz okolna sela". Ovaj projekt koji finansira Evropska unija ima aktivnosti na području 7 opština na sarajevskoj periferiji, i nosi naziv "Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije". 

Više informacija nalazi se u PDF dokumentu ispod.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti najdalje do 5. marta 2019. godine. 

PDF DOWNLOAD