Vijesti

Klaster radionica - Vareš

U sklopu projekta finansiranog sredstvima Evropske unije "Osnaživanje ruralnih turističkih destinacija oko Sarajeva sa ciljem diversifikacije ruralne ekonomije", 18.9.2019. u Općinskoj sali u Varešu je održana posljednja u nizu klaster radionica pod nazivom "Strukturiranje klastera ruralnog turizma Mala Sela". Radionica koju je vodio prof. dr. Almir Peštek bila je namijenjena vlasnicima domaćinstava u ruralnom turizmu sa područja Vareša, Kreševa, Fojnice i Sarajeva, kao i zaposlenicima u sektoru tutizma. Polaznici, njih petnaestak, obradili su tematiku pravnih oblika kreiranja turističkog klastera, finansiranje klastera, te utvrdili ciljeve i plan djelovanja za naredni period. S obzirom na to da turistički klaster zahtijeva ulaganje vremena i truda svih članova, vrlo je važno utvrditi interese i raspoloživost aktera u tom projektu.

 

1

2

3

4

5

6