Vijesti

FAP projekt - Unapređenje uslova stanovanja

 

Nakon prvog projektnog ciklusa između 2016. i 2019. godine koji je omogućio obnovu 63 stambene jedinice
u Fojnici, Kreševu, Brezi, Varešu i Olovu, projektne aktivnosti poboljšanja uslova smještaja najugroženijih porodica koje žive u ruralnim dijelovima BiH se nastavljaju.

Fondacija Abbe Pierre obezbjeđuje sredstva za realizaciju projekta "Unaprjeđenje uslova stanovanja za sve u Bosni i Hercegovini - 2020. - 2023." koji će se provesti u 4 općine:
Breza, Ilijaš, Kakanj i Vareš - ruralna i prigradska područja u 2 kantona: Kanton Sarajevo i Zeničko-dobojski kanton.

Namjena sredstava je osigurati bolje uvjete smještaja za ugrožene porodice kako bi im se omogućilo da dostojanstveno žive i ostaju na području gdje žive.

Planirane su aktivnosti u 3 grupe:

1. Pojedinačne stambene jedinice obnovit će se uz sudjelovanje stanara, a prema njihovim individualnim mogućnostima.
Cilj će biti pružanje izravne pomoći osobama koje žive u nestandardnim stambenim jedinicama.
Obnovit će se 55 individualnih stambenih jedinica koje se nalaze u ruralnim ili prigradskim dijelovima, 30 u prvoj godini, 20 u drugoj i 5 u trećoj godini projekta.

2. Rad u okruženju na holistički način sa pristupom kroz susjedstvo / selo pokretanjem 3 zajednička projekta koji valoriziraju inovacije koje će se provoditi prema izborima stanovništva (npr. izgradnja rekreacijskog područja, kolektivna radionica zanatstva i osposobljavanja ili projekt koji uključuje lokalni ekonomski cilj...).

3. Kapitalizacija posla obavljenog tokom 6 godina projekta za bolje razumijevanje siromašnih ruralnih područja i pozivanje vlasti da djeluje u širem obimu.
Studija o uslovima koji dovode do takvih situacija lošeg stanovanja će biti objavljena u toku treće godine projekta.
Organizirat će se godišnji sastanci socijalnih radnika i pripremiti video za izvještavanje o obavljenom radu
i iskustvima ljudi.

Izravni korisnici su 1250 marginaliziranih ugroženih osoba: 250 ljudi će obnoviti svoj smještaj, 1000 ljudi će osjetiti da im se stanište (okoliš i susjedstvo) poboljšava provedbom projekata u zajednici.

Period implementacije projekta je od proljeća 2020. godine do kraja februara 2023. godine.

1 

2

3