Vijesti

Radionica - Ruralni turizam "Korak po korak" (juni 2014.)

U Varešu, 11. i 12.6. 2014. godine organizirana je radionica na temu "Ruralni turizam, korak po korak", kao uvodni kurs za turističke poduzetnike u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Predavači su Dušanka Selaković i Miroslav Ivanović, eksperti u turizmu u ovoj oblasti. Neke od tema koje su obrađene tokom ove korisne dvodnevne radionice su:
Osnovni pojmovi ruralnog turizma, trendovi i iskustva, turističke potrebe i profil turista u ruralnom turizmu, te slučaj - stanje kvaliteta usluga u turizmu na području Vareša. Pratite novosti na našoj web-stranici ili na društvenim mrežama: