Vijesti

Trening radionica - Tradicionalna kuhinja ruralne BiH (mart 2013.)

U vili „Iris“ – Vran Kamen u Fojnici, 18.2.2013. i 19.2.2013. održana je druga po redu sesija radionice na temu tradicionalne gastronomije u funkciji valorizacije turističkih vrednota ruralnog područja Bosne i Hercegovine. Trening radionica organizirana je od strane Udruženja za promociju i razvoj ruralnog turizma „Alterural“ i Caritas-a BK BiH, u okviru prekograničnog IPA projekta (Srbija – BiH) „Razvoj turističkih destinacija planina Rajac i Vranica“. Učesnici radionice su bili davatelji usluga iz oblasti ruralnog turizma te ljudi angažirani u turističkim organizacijama. Kroz vježbe i demonstraciju istaknute su prednosti tradicionalne kuhinje u Bosni i Hercegovini, predstavljeni su načini prezentacije tradicionalnih jela i kreiranje ponude na bazi dnevne posjete kao i na bazi višednevnog boravka turista. Trening je obuhvatio i interaktivne sadržaje koji mogu biti dio ponude u ruralnom turizmu. Radionicu je vodio Hamid Kujraković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane.