Vijesti

Posjeta sajmu turizma u Lukavcu (maj 2015.)

Alterural je u četvrtak, 7.5. 2015. godine organizovao posjetu Međunarodnom sajmu turizma "List" u Lukavcu, koji se ove godine održao 13. put. Učesnici su bili pružaoci usluga u ruralnom turizmu. Iskoristili smo priliku i posjetili zaštićeni pejzaž Bijambare, koje se prostire na 370 hektara i obuhvaća gustu crnogoričnu šumu, pašnjake, brojne krške fenomene kao što su vrtače i ponori dvaju potoka, te šest pećina. Ovo područje je zaštićeno u cilju očuvanja pejzaža, naučnog istraživanja, ekološke edukacije i vaspitanja, te rekreacije i turizma. 
Također, posjetili smo i etno avliju Mačkovac, jedinstveni etno prostor koji obuhvata više kuća, radionica, vodenica i drugih starih objekata, koji su prije više od stotinu godina bili dio tradicije.
Lukavački sajam turizma je prilika da se pokaže prirodna ljepota BiH i turističkih odredišta na području Bosne i Hercegovine.