Vijesti

Konferencija na temu budućih trendova u razvoju turizma (april 2013.)

Održana je dvodnevna konferencija na temu budućih trendova u razvoju turizma - 28. i 29. marta 2013. godine, u hotelu Hotel Pahuljica Vlašić na Vlašiću. Radionica je organizirana od strane Univerziteta u Travniku, a učesnici su bili univerzitetski profesori, studenti, vlasnici biznisa i predstavnici Srednjebosanskog kantona. Kako je naveo profesor Slobodan Nešković, strategija Bosne i Hercegovine trebala bi da se razvija u smjeru Slovenije, kada je u pitanju razvoj ruralnog turizma u ovoj regiji. Bosna se trenutno nalazi na 111 mjestu na listi turističkih destinacija, od ukupno 181 zemlje, a očekuje se da će do 2020. godine biti na 91. mjestu.