Vijesti

Školska posjeta Fojnici (juni 2015.)

Udruženje Alterural je 8. juna 2015. godine organizovalo posjetu Fojnici za učenike Francuske međunarodne škole u Sarajevu. Učenici i nastavnici, ukupno njih tridesetak, posjetili su Fojnicu i upoznali važnije građevine od istorijskog i kulturnog značaja.
Također, na farmi "Eko Iva" u Prokosu, upoznali su se sa životom na farmi i proizvodnjom kravljeg sira. Nakon ručka na farmi, učesnici su posjetili selo Obojak i tu načili ponešto o proizvodnji drvenog uglja.