Vijesti

Projekt u Budozelju

Dana. 05.04.2022. godine, Udruženje Alterural u saradnji sa TIC i MZ "Budoželje" radili su na definiranju, obilasku i snimanju planinarske, pješačke i brdskobiciklističke staze na području MZ Budoželje.
Staza se naslanja na planinarske staze i u okviru nje posjetioci mogu obići i vidjeti NS nekropolu stećaka i starih nišana u selu Budoželje. Također, na ovoj ruti se nalazi prelijepi ambijent bosanskog, planinarskog sela, izletište Žahlja i budući pružaoci usluga u seoskom turizmu. U narednom periodu do jeseni 2022. godine, u kooperaciji sa lokalnom zajednicom, općinom Vareš i Udruženjem kuhara u BiH planiran je sajam sa ciljem promocije ove rute. 

Budozelje1

Budozelje2

Budozelje3

Budozelje4

Budozelje5

Budozelje6